Special gift Buy 2 Get 1 more via Paypal ?

MUA 2 TẶNG 1 – NHÂN 3 THỜI GIAN DOWNLOAD PHỦ PHÊ

Tưng bừng chào đón đại lý mới của Fshare Mua hộ VIP Fshare – gửi bạn chương trình ưu đãi CỰC HOT:

 • 🎁Ưu đãi Mua 2 NĂM VIP TẶNG THÊM 1 NĂM VIP (365 ngày/ VIP 1 năm) giá chỉ $70 khi thanh toán qua hình thức Paypal của đại lý.
 • Thời hạn: chỉ áp dụng đến hết 31/03/2023

Lưu ý:
1. Sau khi thanh toán, khách hàng vui lòng gửi lại: “Tài khoản Fshare + Mã giao dịch mua VIP” về email: phamxuanphucuong@gmail.com để được nâng cấp theo ưu đãi.
2. Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác (365 ngày/ VIP 1 năm)


Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Thông tin tài khoản Paypal:

 • Tên tài khoản: Phạm Xuân Phú Cường
 • Tài khoản paypal: phamxuanphucuong@gmail.com

Thông tin tài khoản ngân hàng:

 • Tên tài khoản: Phạm Xuân Phú Cường
 • Số tài khoản: 0251002686592
 • Ngân hàng Vietcombank HCM – Chi nhánh Bình Tây
 • 129 – 129A Hau Giang,P.5, Q.6, Ho Chi Minh City
 • SWIFT Code: BFTV VNVX

Chương trình chỉ áp dụng đến hết 31/03!

BUY 2 GET 1 FREE – X3 DOWNLOAD TIME

Welcome Fshare’s new agent Buy Fshare VIP agent – send you a VERY HOT offer:

 • 🎁Offer Buy 2 YEAR VIP FREE 1 YEAR VIP (365 days/ 1 year) for only $70 when paying via Paypal of agent.
 • Only valid to 31/03/2023.

Note:
1. After payment, please send back: “Fshare account + VIP purchase transaction code” to email: phamxuanphucuong@gmail.com to be upgraded according to the offer.
2. Not applicable in conjunction with other promotions.

Any questions please contact:

Paypal account information:

 • Account name: Pham Xuan Phu Cuong
 • Paypal account: phamxuanphucuong@gmail.com

Bank account information:

 • Account name: Pham Xuan Phu Cuong
 • Account number: 0251002686592
 • Vietcombank HCM – Binh Tay Branch
 • 129 – 129A Hau Giang, Ward 5, District 6, Ho Chi Minh City
 • SWIFT Code: BFTV VNVX

Only valid to 31/03 !

Tin liên quan Thêm từ tác giả