Apple làm nổi bật các ứng dụng đang cho thử nghiệm miễn phí trên App Store

Dành cho những ai muốn thử nghiệm một ứng dụng trước khi mua hàng, Apple hiện đang quảng bá một vùng mới trong App Store, gọi là “Try it for Free”, làm nổi bật những ứng dụng đang cung cấp thời gian dùng thử miễn phí trước khi bạn muốn thanh toán để sử dụng.

Để thấy tính năng này, hãy truy cập App Store của Apple trên iOS, sau đó chạm vào tab Ứng dụng. Bạn sẽ thấy nó được liệt kê trên màn hình.


Các ứng dụng hiện tại đang cho thử nghiệm miễn phí bao gồm đăng kí thành viên hàng năm với 1Password (thường là 35,99 USD), đăng kí USA Today (2,99 USD / tháng), đăng kí Panna: Video Recipes & Class (71,99 USD / năm) và đăng kí Lake: Coloring Books (2,99 USD / tuần). Có vẻ như các đăng ký hàng năm, hàng tháng và hàng tuần đều được gộp chung lại với nhau, vì vậy người dùng sẽ phải lưu ý cẩn thận đến thời gian thử nghiệm.

Cũng có những rủi ro thường gặp khi đăng kí các thử nghiệm miễn phí – chẳng hạn như vô tình quên huỷ thử nghiệm trước khi bắt đầu tính phí sử dụng, nếu bạn không muốn dịch vụ đó nữa. Với 1Password, bạn phải đồng ý thanh toán cho dịch vụ để được dùng thử miễn phí, kéo dài trong 30 ngày. Thời lượng dùng thử miễn phí cũng khác nhau theo từng ứng dụng, đó cũng là một điều cần lưu ý.

Nguồn: The Verge

Tin liên quan Thêm từ tác giả