Chuyên mục

Tính Năng

Thông Báo Chuyển đổi Phương Thức Xác Thực 2 Bước Qua Ứng Dụng Authenticator

Xác minh 2 bước (2FA) là giải pháp giúp nâng cao bảo mật cho tài khoản của khách hàng. Theo đó, khách hàng thực hiện các giao dịch quan trọng sẽ được yêu cầu xác thực hành động bằng cách nhập mã OTP gửi qua email hoặc qua ứng dụng Authenticator. Tính năng này nhằm bảo vệ dữ liệu lưu trữ trên tài khoản và các thông tin cá nhân của khách hàng một…
Xem thêm...