Cách vào lại Wifi khi đổi mật khẩu trên Windows 10

Thực hiện đổi mật khẩu Wifi trên máy tính (Windows 10) và khi kết nối lại thì có thông báo Can’t connect to this network mà Windows 10 lại không có tính năng Forget giống như trên Windows 7 hay 8.1. Vậy làm cách nào để có thể kết nối lại được? Dưới đây là hướng dẫn cách vào lại Wifi trên Windows 10 khi mới đổi mật khẩu.

Bước 1: Vào Type here to search, gõ từ khóa Change Wifi và chọn Change Wi-Fi Settings.

Bước 2: Trong Menu Wifi, chọn Manage known networks.

Sau đó, chọn vào tên Wifi vừa đổi mật khẩu và chọn Forget.

Bước 3: Đăng nhập vào Wifi bằng mật khẩu mới.

Ngoài ra, còn một cách khác là chúng ta có thể đổi luôn tên Wifi, khi kết nối lại thì nó sẽ yêu cầu nhập mật khẩu và chỉ cần nhập mật khẩu mới để truy cập.

Tin liên quan Thêm từ tác giả