Không tăng giá điện, giá xăng đến hết quý II năm 2020

Kết quả hình ảnh cho giá xăng điệnẢnh minh họa ( Nguồn Internet)

Tại Chỉ thị 06/CT-BCP ngày 11/03/2020 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, cụ thể: 

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2020 để tổng hợp xử lý chung.

Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục.

Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá như giá xăng dầu, giá điện.

Thời gian thực hiện: Quý I, quý II.

Tin liên quan Thêm từ tác giả