Hollywood yêu cầu đóng cảnh nóng bằng kỹ xảo

Covid-19 khiến Hollywood phải ngừng hoạt động kể từ tháng 3. Ước tính ngành công nghiệp điện ảnh đã thiệt hại khoảng 10 tỷ USD do đóng cửa rạp phim, hủy các buổi công chiếu và ngừng sản xuất phim, chương trình truyền hình. Mới đây,  Bộ Y tế…