Sự khác nhau giữa GÓI VIP và GÓI STORAGE

K40aimfi o

1.Đối tượng mua và sử dụng
  • Gói Vip: Chủ tài khoản Fshare có nhu cầu download nhanh và lưu trữ giới hạn.
  • Gói Storage: Dành cho các thành viên có nhu cầu lưu trữ lớn từ 1TB-100TB dung lượng. Không giới hạn tốc độ Download/Upload dữ liệu
2.Lưu lượng sử dụng
  • Gói Vip: có dung lượng lưu trữ là 300GB( gồm 50GB đảm bảo và 250GB không đảm bảo_ Khi hết thời hạn của gói Vip thì dữ liệu bạn lưu trong 250GB sẽ bị xóa và bạn cần phải gia hạn lại gói để tiếp tục lưu trữ dữ liệu)

Yf6ucivf o

  • Gói Storage: có dung lượng từ 1TB đến 100TB, được lưu trong vùng đảm bảo thời gian lưu trữ sẽ tùy gói được chọn mua.

Dhxia6ng o

 

Tin liên quan Thêm từ tác giả