Thuê bao chưa cần phải đi đăng ký thông tin nếu chưa nhận được tin nhắn từ nhà mạng

Theo Nghị định 49, tất cả các thuê bao di động, cả trả trước và trả sau, đều phải cập nhật thông tin, chụp ảnh người giao kết hợp đồng, nghĩa là tất cả các thuê bao hoà mạng trước ngày 24/4/2017 đều phải cập nhật ảnh chân dung. 

Tuy nhiên nếu bạn thuộc diện phải cập nhật ảnh mà chưa nhận được tin nhắn của nhà mạng thì không cần phải đi nộp ảnh và chắc chắn sẽ không bị khoá dịch vụ. Việc bạn chưa nhận được tin nhắn có thể có những nguyên nhân sau:


– Có quá nhiều thuê bao (mỗi nhà mạng đều có 30-40 triệu thuê bao) nên nhà mạng không thể xử lý được một lúc, do đó sẽ phải ưu tiên xử lý trước những thuê báo có thông tin cá nhân khác (họ tên, ngày sinh, CMND…) chưa chính xác. Nếu bạn nhắn tin TTTB đến số 1414 mà đã chính xác thì cứ bình tĩnh chờ tin nhắn của nhà mạng.

– Trong quá trình sử dụng SIM, bạn đã từng đến các điểm giao dịch của nhà mạng để làm lại SIM, đổi SIM mới (ví dụ từ MicroSIM chuyển sang NanoSIM…) thì nhiều khả năng nhà mạng đã thực hiện cập nhật ảnh chân dung cho bạn, nên bây giờ bạn không phải bổ sung ảnh nữa.

– Nhà mạng đã lưu thông tin CMND của bạn và đã có ảnh chân dung trích từ CMND của bạn rồi, theo gợi ý của Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông thì chỉ cần ảnh này là đủ, không cần chụp ảnh mới.

Sau ngày 24/4/2018, việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt đối với nhà mạng để lọt các trường hợp thuê bao không chính xác sẽ được tiến hành ngẫu nhiên bất cứ lúc nào, và nhà mạng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về cơ sở dữ liệu thuê bao.

Lãnh đạo Cục Viễn thông cũng khiển trách nhà mạng trong thời gian 1 năm qua (kể từ khi Nghị định 49 có hiệu lực) đã không nghiêm túc thực hiện việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện thông tin thuê bao, để bây giờ gần hết hạn mới vội vàng thúc giục thuê bao, gây khó khăn cho người dân.

 

Tin liên quan Thêm từ tác giả