Browsing Tag

cloud computing

Khái niệm Điện toán đám mây (Cloud Computing) là gì?

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là công cụ quản trị doanh nghiệp, giúp giảm chi phí hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng hiệu quả hơn và mở rộng quy mô khi nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi. 1. Điện toán đám mây là gì? Điện toán…