Top 3 bộ phim “hại não” không thể bỏ qua

Có nhiều bộ phim dù chưa kết thúc thì người xem đã phần nào đoán được ý đồ của đạo diễn. Nhưng cũng có những bộ phim xem đi xem lại...chưa chắc đã hiểu.  Ngoài mục đích giải trí, thư giãn, những bộ phim “hại não” cũng được đánh giá là một…