Tháng cô hồn là tháng mấy năm 2023?

Tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) là một tháng đặc biệt trong văn hóa Việt Nam. Đây là tháng mà người ta tin rằng những linh hồn của người đã khuất sẽ quay trở về dương gian thăm viếng gia đình và người thân. Tháng cô hồn bắt đầu từ ngày 1/7…