Những Ưu Đãi về tài khoản PROMO và PROMO PLUS mà người dùng nên biết

Tài khoản PROMO là gì?

Là loại tài khoản VIP đặc biệt của Fshare, dành cho những khách hàng được tặng/cho theo các chương trình hợp tác kinh doanh hoặc các chương trình ưu đãi riêng của Fshare dành cho đối tác/khách hàng.

Tài khoản PROMO được hưởng hầu hết tất cả các tính năng, chính sách tối ưu dành cho một tài khoản VIP như: Không giới hạn tốc độ Download/Upload, không bị giới hạn dung lượng dữ liệu tải lên, không bị giới hạn số lượng file tải xuống v.v…Tuy nhiên, khác với tài khoản VIP có trả tiền, tài khoản PROMO có một số đặc điểm lưu ý sau:


Dung lượng lưu trữ dữ liệu có thể bằng hoặc lớn hơn 300GB.

Thời gian sử dụng tài khoản VIP sẽ do Fshare quy định tùy theo chính sách dành riêng hoặc thỏa thuận riêng của Fshare áp dụng cho từng đối tượng đối tác/khách hàng được tặng/cho.

Tài khoản không phát sinh điểm thưởng và không được hưởng những chính sách liên quan đến điểm thưởng của Fshare.

Tài khoản PROMO PLUS là gì?

Là loại tài khoản VIP đặc biệt của Fshare, cũng giống như tài khoản PROMO, tài khoản PROMO PLUS dành riêng cho những khách hàng được tặng/cho theo các chương trình hợp tác kinh doanh hoặc các chương trình ưu đãi của Fshare dành cho đối tác/khách hàng.

Tài khoản PROMO PLUS được hưởng hầu hết tất cả các tính năng, chính sách tối ưu dành cho một tài khoản VIP như: không giới hạn tốc độ Download/Upload, không bị giới hạn dung lượng dữ liệu tải lên, không bị giới hạn số lượng file tải xuống v.v… Tuy nhiên, khác với tài khoản VIP có trả tiền, tài khoản PROMO PLUS có một số đặc điểm lưu ý sau:

Dung lượng lưu trữ dữ liệu có thể bằng hoặc lớn hơn 300GB.

Thời gian sử dụng tài khoản VIP sẽ do Fshare quy định tùy theo chính sách dành riêng hoặc thỏa thuận riêng của Fshare áp dụng cho từng đối tượng đối tác/khách hàng được tặng/cho.

Tài khoản PROMO PLUS được hưởng chính sách điểm thưởng theo quy định của Fshare. 

Sự khác biệt giữa hai tài khoản này là gì?

Tài khoản PROMO không phát sinh điểm thưởng và không được hưởng những chính sách liên quan đến điểm thưởng của Fshare. Ngoài ra tài khoản PROMO chủ yếu được lưu trong vùng đảm bảo ( Tùy trường hợp có thể được lưu trong vùng không đảm bảo).

Tài khoản PROMO PLUS được hưởng chính sách điểm thưởng theo quy định của Fshare và dữ liệu được lưu trữ trong vùng không đảm bảo. 

 

Tin liên quan Thêm từ tác giả