Thông báo bảo trì hệ thống chuyển điểm

Chúng tôi rất xin lỗi về sự cố hệ thống chuyển điểm trong những ngày qua! Ngày 11/11,  Fshare nhận được rất nhiều phản hồi không thể thực hiện chuyển điểm từ khách hàng. Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi đã tiến hành rà soát, kiểm…

Thông báo quan trọng về chính sách xóa tập tin

Thông báo này cảnh báo đến Quý khách hàng về các vấn đề quan trọng với tài khoản của quý khách!  Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng và tất cả các khách hàng của Fshare đều biết rõ về chính sách xóa tập tin, chúng tôi xin được…