Chuyên mục

Tính Năng

Sự khác nhau giữa GÓI VIP và GÓI STORAGE

1.Đối tượng mua và sử dụng Gói Vip: Chủ tài khoản Fshare có nhu cầu download nhanh và lưu trữ giới hạn. Gói Storage: Dành cho các thành viên có nhu cầu lưu trữ lớn từ 1TB-100TB dung lượng. Không giới hạn tốc độ Download/Upload dữ liệu 2.Lưu lượng sử dụng Gói Vip: có dung lượng lưu trữ là 300GB( gồm 50GB đảm bảo và 250GB không đảm bảo_…
Xem thêm...