Không thể download vì nhận được cảnh báo tài khoản bị đánh cắp hoặc đang bị nhiều người sử dụng, phải làm sao?

  • Fshare phát hiện rằng tài khoản của Quý khách hàng bị người khác cố tình đánh cắp và bị nhiều người sử dụng trái phép. Để bảo bảo an toàn và quyền lợi cho Quý khách hàng, hệ thống đã khóa tính năng download. Để khôi phục lại tính năng download, Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: nhấn “xác nhận”.

Description: C:UsersFshareDesktop2015-06-26_103711.png

– Bước 2: nhập mã xác nhận và tiếp tục nhấn “xác nhận”. Email chứa mã xác minh sẽ được gửi đến email đăng nhập của Quý khách hàng.


Description: C:UsersFshareDesktop2015-06-26_103850.png

Quý khách hàng cần đăng nhập email để lấy mã xác minh.

– Bước 3: nhập mã xác minh vừa nhận được, nhấn “xác nhận”.

Tính năng download sẽ được khôi phục ngay sau đó.

Lưu ý : Quý khách hàng cần thay đổi mật khẩu ngay để tránh tài khoản lại bị đánh cắp và sử dụng trái phép.

Tin liên quan Thêm từ tác giả