Lỗi tài khoản đang sử dụng nhiều địa chỉ IP để tải xuống?

  • Lỗi này xảy ra phần lớn là do quý khách sử dụng thiết bị có địa chỉ IP bị thay đổi liên tục trong quá trình tải về như (đứt kết nối mạng, khởi động lại modem, sử dụng các chương trình proxy như TOR, Google Data Saver…). Để khắc phục, quý khách vui lòng tắt các chương trình trên hoặc tương tự.

Tin liên quan Thêm từ tác giả