Mật khẩu tập tin là gì?

Mật khẩu tập tin là do người upload cài đặt, nếu bạn không được cung cấp mật khẩu bởi người upload file này lên thì bạn không thể download file này được nhé.

Tin liên quan Thêm từ tác giả