Browsing Tag

khoa học

Trái đất quay nhanh hơn, một ngày ít hơn 24 giờ

Theo các công bố mới nhất, hiện tại Trái Đất đang bất ngờ quay nhanh hơn bình thường, khiến mỗi ngày giờ đây không còn đủ 24 tiếng, hay nói cách khác là không còn đủ 86,400 giây nữa. Trong 28 ngày ngắn nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1960…