Tại sao Folder của tôi không thể cho người khác theo dõi?

  • Lý do không cho phép:

– Folder có chứa các file: document, pdf, excel…

– Có chứa folder con (folder nhiều cấp)

  • Cho phép:

– Folder chỉ được follow khi chứa các file thuộc dạng phim, nhạc, phần mềm, game: .mp4, .mkv, .m2t, .m2ts, mpeg, .avi, .mpg, .mov, .m4v, .3gp, .flv, .mts, .wmv, .srt, .iso, .vob, .ts, .rar, .zip, .exe,.mp3, .wav, .flac, .aac, .nrg, .rmvb

– Folder không chứa folder con (folder 1 cấp)

Tin liên quan Thêm từ tác giả