Tôi có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet FPT, nhưng không biết có được tặng tài khoản VIP Fshare hay không?

  • Bạn vui lòng cung cấp các thông tin bên dưới về mail hotrokhachhang@fpt.com.vn để kiểm tra cho bạn nhé.
    Số hợp đồng
    Họ và tên người đứng tên HD internet
    Email tài khoản Fshare

Tin liên quan Thêm từ tác giả