Fshare: Ra mắt tính năng Thống kế gói đại lý

Những năm gần đây, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ và vượt trội trong tất cả mọi lĩnh vực từ kinh tế, đời sống,... Nổi bật phải kể đến công cuộc chuyển đổi số của hàng loạt doanh nghiệp trong thời kỳ này, đặc biệt sau diễn biến…