Browsing Tag

Oscar

Ban tổ chức Oscar công bố tiêu chuẩn mới

Nhằm phản ánh sự đa dạng trong cơ cấu xã hội vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Điện ảnh Mỹ đề ra bộ tiêu chuẩn mới cho các phim tranh giải. Sự đa dạng và sáng kiến hòa hợp là những chủ đề lớn mà Oscar theo đuổi trong…