Browsing Tag

Việt Nam

PHIM KẺ ĂN HỒN – A SOUL REAPER (2023)

PHIM KẺ ĂN HỒN CÓ PHẢI TIỀN TRUYỆN CỦA TẾT Ở LÀNG ĐỊA NGỤC? Trước hết, để có thể theo dõi trọn vẹn Kẻ Ăn Hồn, người xem cần biết rằng phim sẽ không có liên kết nhất quán với Tết Ở Làng Địa Ngục (dù được thông báo là tác phẩm tiền truyện của…