Tôi có thể xin mật khẩu file upload tại Fshare được không?

Mật khẩu tập tin là do người upload cài đặt, bạn liên hệ người đã up file này để xin mật khẩu nhé, vì đây là quyền bảo mật riêng tư nên Fshare không can thiệp được.

Trường hợp bạn không biết uploader là ai, thì bạn xem link này bạn lấy từ đâu, website hay diễn đàn nào, thông thường thì ở đó sẽ có mật khẩu file, và thành viên trên đó sẽ hỗ trợ bạn, cảm ơn bạn.


Tin liên quan Thêm từ tác giả