Search Results

internet (231)

Sử dụng Gmail ngoại tuyến không cần internet

Sau đợt đại tu giao diện người dùng, Google đã bổ sung thêm các tính năng mới cho Gmail. Mới đây, hãng giới thiệu thêm Chế độ Ngoại tuyến (Offline Mode) và dưới đây là cách để kích hoạt. Chế độ ngoại tuyến hỗ trợ người dùng đọc, trả lời và…