Top 5 phim nên xem khi bạn cảm thấy quá chán đời!

Không hứa là xem xong bạn sẽ yêu đời trở lại nhưng mà chắc chắn là bạn sẽ nhận được một thông điệp tích cực truyền thêm động lực cho bản thân từ những nhân vật trong phim. Đây là 5 bộ phim cực kỳ truyền cảm hứng mà bạn nên xem lúc quá nản…